Referenser

"Jag upplever kontakten med Jobbet.se som utmärkt. De arbetade fort och effektivt och har levererat den tjänst vi förväntade oss."

Greger Söderqvist 
Gruppchef Akademiska Sjukhuset

”Eftersom jag saknar ett nära HR-stöd behöver jag en professionell partner som kan hjälpa mig med rekryteringsfrågor. Jobbet.se har alltid ett högt engagemang och en förståelse för vad jag är ute efter. De är snabba vad gäller att komma igång med rekryteringsprocessen och de är effektiva under processens gång. Att samarbeta med Jobbet.se har sparat min tid!”

Peter Schulte
Sales Director, Emtelle

”Bra samarbete och mycket professionellt stöd i rekryteringsarbetet.” 

Carina Bäckström
Vårduppdragschef, Regionkontoret

”Efter flera års samarbete med jobbet.se så uppskattar jag den kunskap de byggt upp om Växa Sverige. Kunskap om våra målgrupper vid annonsering, hur vi vill annonsera och hantera tester. De har en unik förmåga att få mig som kund att känna mig trygg i att rekryteringsprocessen fungerar!”

Helen Frej Lundgårdh
HR-chef, Växa Sverige

”Med stöd av jobbet.se blir rekrytering både roligare och enklare för mig som chef. De genomför alltid uppdrag med stort engagemang och proffsighet! Jag är mycket nöjd med vårt samarbete.”

Louise Arodén
Chef e-hälsoenheten, Region Uppsala

”Jobbet.se har en mycket god kunskap om vår organisation och vårt arbetsgivarerbjudande. Det tillsammans med hög flexibilitet, ett kundnära förhållningssätt och ett professionellt bemötande gör att jag känner mig väldigt trygg i vårt samarbete.”

Anna Wadenhov
HR-chef verksamhetsnära HR, Akademiska sjukhuset

”Jag har valt Jobbet.se för att dom har ett bra verktyg där jag kan ranka, sortera och bearbeta ansökningar på ett enkelt och bra sätt. Jobbet.se är flexibla och snabba att jobba ihop med vilket jag uppskattar. Jag gillar att det finns olika nivåer på rekryteringsprocessen där jag som kund har full insyn. Jag kan välja att köpa olika mycket hjälp i rekryteringsprocessen till rimliga priser. Dom som arbetar på Jobbet.se är positiva, lösningsfokuserade, effektiva och trevliga. Jobbet.se är en självklar partner som stöd när man jobbar med rekrytering.”

Magnus Hjort
Servicemarknadschef, Söderbergs Personbilar

”Vi har testat olika leverantörer men Jobbet.se och deras tjänster är det enda som har fungerat för oss! Vi har arbetat tillsammans i ca 10 år och under dessa år har de aldrig misslyckats med en rekrytering. Detta trots att vi är verksamma i en bransch som är mycket svårrekryterad. De är innovativa och har ett stort kundfokus – vilket gör att man får en personlig kontakt och känner ett stort förtroende. Jobbet.se är det självklara valet för oss när vi ska rekrytera!”

Robert Blohm
VD, Trebor Automation AB

”Vi är mycket nöjda med Jobbet.se och uppskattar deras tillgänglighet, engagemang och proffsiga bemötande! Dessutom är vi mycket nöjda med resultatet!”

Birgitta Andersson
Ägare, Stormyran Företagssupport

”Det är enkelt att arbeta med Jobbet.se! De är effektiva, har koll på läget och jag har fått den hjälp som jag har behövt med våra rekryteringar.”

Daniel Mohlén
Arbetsledare Riktad Digital, Mediehuset UNT 

”Det har blivit några rekryteringar med Jobbet.se under åren och det har fungerat alldeles utmärkt! De är kompetenta och måna om att göra ett bra jobb vilket också gör att resultatet blir bra. Jag upplever att man har bra kontroll och insyn under hela processen vilket känns tryggt. För mig är Jobbet.se det givna valet även nästa gång det blir dags att rekrytera, det spar mycket tid till att göra annat vilket har fungerat perfekt för mig!”

Mikael Ekberg
FC projektsupport El-Infra, Ahlsell AB

”Vi är otroligt nöjda med den mycket professionella och engagerade hjälp vi fått från Jobbet.se! Vi rekommenderar dem varmt vidare till alla som behöver rekrytera!”

Kaija Carlsson
VD, uppdrag:Köket

”Jag rekryterades till min roll på Relita av Jobbet.se och det var en bra rekryteringsprocess, bra återkoppling till mig som kandidat och gott bemötande. Som kund är jag också nöjd – alltid bra och snabb respons och Jobbet.se är lyhörda och flexibla till våra önskemål och behov av stöd.”

Anna Stenkvist
HR-chef, Relita

"Jobbet.se hade prioriterat i vilken ordning de tyckte att våra slutkandidater var intressanta. Vi är nöjda med alla de tre personer vi anställde och det har visat sig att de också presterar resultat i den ordningen Jobbet.se hade prioriterat dem."

Arash Lidman
Försäljningschef Volkswagen Göteborg, Din Bil Sverige AB